RÜZGAR TÜRBİNLERİ


Elektrik üretmek için rüzgar enerjisinin kullanımı, en yaygın olarak geliştirilen ve en çok kullanılan yenilenebilir enerji teknolojileri arasındadır ve giderek daha fazla ülkede artmaktadır. 
Üretim ve proje geliştirme ve yüksek doğal potansiyele sahip sistem maliyetlerinin düşmesinden kaynaklanan ölçek ekonomileri nedeniyle, rüzgar enerjisi gittikçe daha fazla sayıda ülkede ekonomik olarak uygulanabilir hale gelmektedir. Rüzgar enerjisi sektöründe kıyı rüzgar, kara rüzgar, küçük rüzgar ve açık deniz türbinleri arasında bir ayrım yapılmaktadır.